Tìm hiểu về CenterNet - Objects as Points

Computer Vision

CenterNet là một mạng object detection có thiết kế cực kỳ đơn giản, nhưng lại đạt được cân bằng giữa tốc độ và độ chính xác tốt vừa được ra mắt năm 2019. Ở bài viết này mình muốn giới thiệu đến các bạn những ý tưởng cơ bản của mạng này, cách thức hoạt động và cách huấn luyện CenterNet. Mình sẽ tập trung vào mục đích phát hiện vật thể.

Read

Thiết lập ban đầu cho Jetson Nano

Computer Vision

Jetson Nano là board mạch nhúng nhỏ, nhưng được thiết kế đặc biệt để triển khai các thuật toán AI trên các thiết bị có kích thước nhỏ. Bài viết này sẽ giới thiệu đến các bạn những kinh nghiệm của mình để cài đặt môi trường cho mạch này.

Read

Gọi hàm Python trên C++ với OpenCV

Computer Vision

Có nhiều khi chúng ta cần gọi một hàm xử lý ảnh hoặc chạy mô hình trên code Python từ C++. Lý do rất đơn giản, có thể là vì bạn muốn dùng luôn code Python, hoặc bạn chưa có thời gian chuyển sang code C++. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách khởi tạo object và gọi đến phương thức Python từ code C++ và truyền ảnh cv::Mat vào để xử lý.

Read

Phát hiện đường thẳng với Hough Transform - OpenCV

Computer Vision

Hough Transform là thuật toán phát hiện đường thẳng khá hiệu quả trong xử lý ảnh. Ở bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách thức hoạt động cũng như cách sử dụng Hough Transform để phát hiện đường thẳng trong ảnh bằng thư viện OpenCV.

Read

Xây dựng bộ phân loại VGG16 với Tensorflow Keras và áp dụng phân loại chó mèo

Computer Vision

Dù Tensorflow Keras đã hỗ trợ VGG16, ở bài viết này, chúng ta vẫn sẽ cùng nhau viết lại VGG16 trong Tensorflow với Keras để hiểu cấu trúc mạng và cùng thử nghiệm với dataset Kaggle Dogs and Cats để phân loại chó mèo nhé.

Read

Thị giác máy tính và những gì cần học để bắt đầu

Computer Vision

Ở bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chung về ngành thị giác máy tính (computer vision) và phương pháp học để có một công việc trong ngành này.

Read

Các hàm kích hoạt (activation function) trong neural network

Machine Learning

Bài viết này sẽ so sánh các hàm kích hoạt activation function về ưu, nhược điểm và trường hợp sử dụng trong machine learning, deep learning.

Read

Học toán cho Machine learning như thế nào?

Machine Learning

Dù ít hay nhiều, để tiến xa hơn trong lĩnh vực học máy, bạn vẫn cần đến toán. Bài viết này sẽ tổng hợp một số tài liệu / khoá học có thể sử dụng để học toán phục vụ cho lĩnh vực này.

Read

Đăng ký để nhận các bài viết mới nhất.