Hi! I am Viet Anh – the man behind this website – a CS student with a love of robotics and computer vision. Currently, I’m finding my way to start my career here.

What’s new?

Website chuyển tiếng Việt sang kiểu viết mới dựa theo PGS TS Bùi Hiền

Gần đây PGS.TS Bùi Hiền, Nguyên Hiệu phó trường ĐHSP Ngoại ngữ Hà Nội đã đề xuất cải tiến bảng chữ cái tiếng Việt như chuyển cách viết Luật giáo dục” đổi thành “Luật záo zụk”. “Tiếng Việt” thành “Tiếq Việt”, “ngôn ngữ” thành “Qôn qữ”… . Phương pháp này...Read more Website chuyển tiếng Việt sang kiểu viết mới dựa theo PGS TS Bùi Hiền