Configure iGPU for xserver and nvidia GPU for CUDA work Ubuntu

Machine Learning

You are setting up a workstation for Machine Learning and you want to optimize the memory of Nvidia GPU for CUDA work, this post is for you.

Read

Chuyển blog sang nền tảng GatsbyJS

Web Development

Cảm nhận và đánh giá khi chuyển blog sang GatsbyJS

Read

Những package cần có cho Ubuntu

Others

Tôi xin giới thiệu một số package tôi thường dùng trên Ubuntu và cách cài đặt. Những package này là các gói phần mềm mà tôi hay dùng, chủ yếu là phục vụ các nhu cầu cơ bản của việc lập trình.

Read

Lọc ảnh (Image Filtering)

Computer Vision

Lọc ảnh (làm mịn ảnh, làm mượt ảnh) là một bước rất quan trọng trong xử lý ảnh. Lọc ảnh thực tế có rất nhiều tác dụng như loại bỏ nhiễu, tìm biên đối tượng. Bài viết này sẽ giới thiệu nguyên tắc chung của lọc ảnh và một số phép lọc ảnh cơ bản.

Read

Đăng ký để nhận các bài viết mới nhất.