Ubuntu

Configure iGPU for xserver and nvidia GPU for CUDA work Ubuntu

Machine Learning

You are setting up a workstation for Machine Learning and you want to optimize the memory of Nvidia GPU for CUDA work, this post is for you.

Read

Những package cần có cho Ubuntu

Others

Tôi xin giới thiệu một số package tôi thường dùng trên Ubuntu và cách cài đặt. Những package này là các gói phần mềm mà tôi hay dùng, chủ yếu là phục vụ các nhu cầu cơ bản của việc lập trình.

Read