Math

Học toán cho Machine learning như thế nào?

Machine Learning

Dù ít hay nhiều, để tiến xa hơn trong lĩnh vực học máy, bạn vẫn cần đến toán. Bài viết này sẽ tổng hợp một số tài liệu / khoá học có thể sử dụng để học toán phục vụ cho lĩnh vực này.

Read