Không gian màu

Ảnh số và các không gian màu trong xử lý ảnh

Computer Vision

Ảnh số (digital image) là một thành phần biểu diễn hình ảnh trong hầu hết các thiết bị điện tử hiện nay như máy ảnh, điện thoại, máy tính, các công cụ hỗ trợ có sử dụng ảnh. Để bắt đầu với xử lý ảnh, chúng ta phải nắm được các kiến thức cơ bản về ảnh số và cách biểu diễn ảnh số trong máy tính. Bài viết này sẽ khái quát sơ lược về ảnh số và các không gian màu để biểu diễn ảnh số.

Read