installation

Cài đặt OpenCV trên Ubuntu 18.04

Computer Vision

Hướng dẫn này sẽ giúp các bạn cài đặt [OpenCV](https://opencv.org/) trên hệ điều hành Ubuntu 18.04. Việc cài đặt và sử dụng [OpenCV](https://opencv.org/) trên Ubuntu sẽ hết sức dễ dàng, ít nhất là theo cá nhân mình, nó dễ dàng hơn việc cài đặt trên Windows.

Read