Image Classification

Xây dựng bộ phân loại chó, mèo hay gấu trúc với k-NN

Computer Vision

k-NN là thuật toán khá đơn giản khi bắt đầu làm quen với Machine Learning. Ở bài viết này tôi sẽ cùng các bạn xây dựng bộ phân loại chó, mèo hay gấu trúc với k-NN nhé.

Read