Hardware

Return to tags page

Thiết lập ban đầu cho Jetson Nano

Computer Vision

Jetson Nano là board mạch nhúng nhỏ, nhưng được thiết kế đặc biệt để triển khai các thuật toán AI trên các thiết bị có kích thước nhỏ. Bài viết này sẽ giới thiệu đến các bạn những kinh nghiệm của mình để cài đặt môi trường cho mạch này.

Read