featured

Thị giác máy tính và những gì cần học để bắt đầu

Computer Vision

Ở bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chung về ngành thị giác máy tính (computer vision) và phương pháp học để có một công việc trong ngành này.

Read

Các hàm kích hoạt (activation function) trong neural network

Machine Learning

Bài viết này sẽ so sánh các hàm kích hoạt activation function về ưu, nhược điểm và trường hợp sử dụng trong machine learning, deep learning.

Read

Học toán cho Machine learning như thế nào?

Machine Learning

Dù ít hay nhiều, để tiến xa hơn trong lĩnh vực học máy, bạn vẫn cần đến toán. Bài viết này sẽ tổng hợp một số tài liệu / khoá học có thể sử dụng để học toán phục vụ cho lĩnh vực này.

Read

Các thao tác cơ bản với ảnh trên OpenCV

Computer Vision

Để hiểu rõ các thao tác xử lý ảnh và làm những điều phức tạp hơn, trước hết chúng ta cần thành thạo trong việc thao tác cơ bản với ảnh trong OpenCV. Trong bài viết này, tôi sẽ giới thiệu một số thao tác cơ bản như thao tác với ma trận ảnh, xử lí với mỗi điểm ảnh. Tôi sẽ sử dụng cấu trúc lưu ảnh cv::Mat được dùng mặc định từ OpenCV 2.0 để làm ví dụ. Ngôn ngữ lập trình được sử dụng là C++, ngôn ngữ có hiệu năng rất tốt, phù hợp với các dự án CV trong thực thế.

Read

Cài đặt OpenCV trên Ubuntu 18.04

Computer Vision

Hướng dẫn này sẽ giúp các bạn cài đặt [OpenCV](https://opencv.org/) trên hệ điều hành Ubuntu 18.04. Việc cài đặt và sử dụng [OpenCV](https://opencv.org/) trên Ubuntu sẽ hết sức dễ dàng, ít nhất là theo cá nhân mình, nó dễ dàng hơn việc cài đặt trên Windows.

Read