CV Review

Return to tags page

Thị giác máy tính và những gì cần học để bắt đầu

Computer Vision

Ở bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chung về ngành thị giác máy tính (computer vision) và phương pháp học để có một công việc trong ngành này.

Read