CUDA

Cấu hình iGPU cho xserver và GPU Nvidia cho tác vụ CUDA trong Ubuntu 18.04

Computer Vision

Bạn đang muốn tối ưu bộ nhớ cho card Nvidia, không muốn các thành phần khác của hệ điều hành ngoài các tác vụ học máy sử dụng bộ nhớ của card? Đây là bài viết dành cho bạn.

Read