Ảnh số và các không gian màu trong xử lý ảnh

Computer Vision

Ảnh số (digital image) là một thành phần biểu diễn hình ảnh trong hầu hết các thiết bị điện tử hiện nay như máy ảnh, điện thoại, máy tính, các công cụ hỗ trợ có sử dụng ảnh. Để bắt đầu với xử lý ảnh, chúng ta phải nắm được các kiến thức cơ bản về ảnh số và cách biểu diễn ảnh số trong máy tính. Bài viết này sẽ khái quát sơ lược về ảnh số và các không gian màu để biểu diễn ảnh số.

Read

Cài đặt OpenCV trên Ubuntu 18.04

Computer Vision

Hướng dẫn này sẽ giúp các bạn cài đặt [OpenCV](https://opencv.org/) trên hệ điều hành Ubuntu 18.04. Việc cài đặt và sử dụng [OpenCV](https://opencv.org/) trên Ubuntu sẽ hết sức dễ dàng, ít nhất là theo cá nhân mình, nó dễ dàng hơn việc cài đặt trên Windows.

Read

Xây dựng một cấu hình Emacs từ đầu

Tutorials

Hướng dẫn xây dựng cấu hình cho Emacs

Read

Đăng ký để nhận các bài viết mới nhất.