Những package cần có cho Ubuntu

Others

Tôi xin giới thiệu một số package tôi thường dùng trên Ubuntu và cách cài đặt. Những package này là các gói phần mềm mà tôi hay dùng, chủ yếu là phục vụ các nhu cầu cơ bản của việc lập trình.

Read

Xây dựng một cấu hình Emacs từ đầu

Others

Hướng dẫn xây dựng cấu hình cho Emacs

Read

Kinh nghiệm ban đầu với Fedora Linux

Others

Cách cài đặt và các thiết lập ban đầu với Fedora

Read